เว็บเทรด Zipmex เตรียมลุยตลาดเอเชีย โดยร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) และได้รับการสนับสนุนจากอดีตประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย