Skip to content

Litecoin คือ อะไร

Litecoin หรือ ไลท์คอยน์ (LTC) ถูกสร้างโดยอดีตวิศวกรของ Google ที่ชื่อว่า Charles Lee  เพื่อเป็นอีกหนึ่ง Altcoin ทางเลือกให้กับนักลงทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาต่อยอดแนวคิดของตัว Bitcoin เองให้ดีมากขึ้น

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Litecoin กับ Bitcoin ก็คือ บล็อกใหม่ในบล็อกเชนจะถูกสร้างขึ้นแบบเร็วมาก ๆ เทียบกับ Bitcoin ที่บล็อกใหม่จะถูกสร้างขึ้นทุก ๆ ประมาณสิบนาที นี่ทำให้การทำธุรกรรมหรือโอนเหรียญ Litecoin นั้นเร็วกว่า Bitcoin มาก แต่ข้อเสียก็คือ บล็อกเชนของตัว Litecoin เองนั้นมีขนาดใหญ่กว่า Bitcoin และอาจจะทำให้เกิดบล็อกที่ผิดพลาดขึ้นมาได้ง่ายกว่า

Litecoin นั้นมีจำนวนจำกัดเช่นเดียวกับ Bitcoin โดยมีปริมาณสูงสุดอยู่ที่ 84 ล้านเหรียญ และจะเข้าสู่ระบบได้ผ่านการขุด ไม่ต่างจาก Bitcoin

Litecoin เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความใกล้เคียงกับ Bitcoin ในหลายประการ สินทรัพย์ดิจิทัลแรกเริ่มเดิมทีสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาระบบการเงินในปัจจุบัน แต่พอเวลาผ่านไป เมื่อคนยอมรับและหันมาใช้ Bitcoin กันมากขึ้น แน่นอนเลยว่าธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก็ย่อมมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวส่งผลให้ความรวดเร็วในบางช่วงอาจจะลดลง

เวลาโดยเฉลี่ยต่อการสร้าง Block ของ Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 10 นาที จนนักพัฒนาได้สร้าง Litecoin ขึ้นมาซึ่งใช้ระบบ Proof-of-Work เป็น Consensus Mechanism เหมือน Bitcoin แต่ใช้ความเร็วในการสร้าง Block โดยเฉลี่ย 2.5 นาที แปลว่ารวดเร็วกว่า Bitcoin ถึง 4 เท่า ด้วยความที่ Bitcoin และ Litecoin มีความคล้ายคลึงกันแบบนี้เลยมีผู้เชี่ยวชาญบางท่านกล่าวเอาไว้ว่า Bitcoin นั้นเปรียบเหมือนกันทองคำ ส่วน Litecoin เหมือนกับเงิน

สาเหตุของการสร้าง Litecoin ส่วนหนึ่งก็คือนักพัฒนาเล็งเห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยระบบ Proof-of-Work หรือการทำงานตามฉันทามติ นั่นทำให้ต้องใช้กำลังในการประมวลผลจำนวนมากและใช้เวลาในการตรวจสอบการทำธุรกรรมมากขึ้นไปอีกหากมีผู้คนหันมาสนใจ Bitcoin กันมากขึ้นในอนาคต Litecoin จึงถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับขนาดของธุรกรรมจำนวนมากได้ นอกจากนี้ด้วยเวลาในการสร้าง Block ที่สั้นกว่ายังทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการ Double Spending น้อยลง ที่สำคัญที่สุดคือค่าธรรมเนียมก็จะลดลงด้วย

 

หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มของ Litecoin คลิกที่นี่ 

 

What is Litecoin?

Litecoin (LTC) was created by an ex-engineer at Google, Charles Lee. The intention was for Litecoin to be the improved version of Bitcoin for traders.
The main difference between Litecoin and Bitcoin is that a newLitecoin block is created much faster than Bitcoin. Bitcoin blocks are usually created at least every 10 minutes, which makes Litecoin transactions a lot faster. However, the block size of Litecoin is bigger than Bitcoin, which might cause orphaned blocks to occur easier.
Similar to Bitcoin, Litecoin has a limited supply. The maximum amount is 84 million coins and will need to be mined over a period of time.

 

To read more about Litecoin on its' official website, please click here