Skip to content
Listing Rules

Listing Rules

กฎการลิสต์สินทรัพย์ดิจิทัล

โครงการจะต้องผ่านข้อกำหนดทั้ง 5 ข้อเพื่อผ่านเข้าไปพิจารณาร่วมรายชื่อ:
1. มี Whitepaper หรือไม่?
2. มีการจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องหรือไม่ ?
3. มีซอร์สโค้ดหรือ MVP หรือไม่?
4. อยู่บน blockchain หรือไม่?
5. โครงการหรือผู้ก่อตั้งมีส่วนร่วมในขบวนการหลอกลวงหรือไม่?

กฎการลิสต์สินทรัพย์ดิจิทัลของซิปเม็กซ์ (7หมวด)

1) โมเดล – ตรวจเช็คว่าโมเดลทางธุรกิจสมเหตุสมผล
2) กระบวนการ – ตรวจสอบว่าเทคโนโลยีสามารถทำงานได้จริง
3) การบริหาร – ตรวจเช็คว่าทีมมีความสามารถและน่าเชื่อถือ
4) สภาพตลาด - ตลาดที่กำลังทำธุรกิจอยู่จะมีศักยภาพมากแค่ไหน
5) แรงผลักดัน – สินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ Blockchain หรือไม่จากมุมมองทางเศรษฐศาตร์
6) โมเมนตัม – มีผู้ให้ความสนใจ หรือมีแนวโน้มที่ดีในอนาคตมากเพียงใด
7) การเงิน - ฐานะการเงินเป็นอย่างไร

 

หมวดที่ 1: โมเดลทางธุรกิจ

1) ธุรกิจ: มีการดำเนินธุรกิจมาก่อนหรือไม่ หรือมีแผนการขายกิจการในอนาคตอย่างไร
2) คอนเส็ป: การทดสอบ concept ของสินทรัพย์ดิจิทัลมีความชัดเจน และสามารถเข้าใจได้
3) ความจำเป็น : สินทรัพย์ดิจิทัลนี้มีความจำเป็น หรือแก้ปัญหาให้ผู้คนในวงกว้างหรือไม่
4) คุณประโยชน์: สินทรัพย์ดิจิทัลนี้มีคุณประโยชน์ที่ชัดเจนต่อนักลงทุนหรือไม่
5) วิสัยทัศน์: มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวล้ำกว่าบริษัทอื่นในปัจจุบันที่ตรงกับเทรนด์หรือไม่
6) ความเป็นไปได้: โครงการมีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไร
7) ความเป็นไปได้: แผนงานมีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไร
8) หนังสือชี้ชวน – หนังสือชี้ชวนอธิบายเหตุผลความจำเป็นของการกระจายศุนย์ (Decentralized) และแสดงเป้าหมายของโครงการจากมุมมองทางธุรกิจและเทคโนโลยีหรือไม่

 

หมวดที่ 2: กระบวนการ
1) คุณสมบัติ: การใช้ blockchain เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นอย่างแท้จริงของโครงการหรือไม่
2) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ - มีการพัฒนาไปมากเพียงใด มีการทดสอบหรือไม่
3) ตัวอย่าง – Source Code มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือไม่
4) Prototype – สามารถใช้งานได้หรือไม่
5) สิทธิการเข้าถึงที่เท่าเทียมกัน- เป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผ่านสมาร์ทโฟน
6) การกระจายอำนาจ – มีการกระจายอำนาจจริงหรือไม่ หรือมีแผนการที่จะไปถึงจุดกระจายอำนาจได้อย่างไร
7) Innovation – ผลิตภัณฑ์ innovate แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆในตลาดอย่างไร และมีส่วนช่วยในระบบ Blockchain อย่างไร
8) ความปลอดภัย – ทีมงานมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่

 

หมวดที่ 3: การบริหาร
1) ผู้ก่อตั้ง- มีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนการในการใช้งานได้จริง และสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้หรือไม่
2) ผู้ก่อตั้ง- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
3) ผู้ก่อตั้ง-มีความหลากหลายในความสามารถหรือไม่
4) ที่ปรึกษา-มีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือหรือไม่
5) มีการมอบอำนาจ-ผู้บริหารมีความรับผิดชอบและมีการมอบอำนาจจริงหรือไม่ และจะไปถึงจุดที่สามารถกระจายอำนาจอย่างแท้จริงได้อย่างไร
6) Connection- ผู้ก่อตั้งมีชื่อเสียงที่ดี และรู้จักคนอย่างทั่วถึงในระบบ Eco System หรือไม่
7) Connection- มีคนในทีมงานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
8) ทักษะ-ผู้ก่อตั้งมีทักษะครอบคลุมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยี การตลาด

 

หมวดที่ 4: สภาพตลาด
1) ศัพยภาพของตลาด – ตลาดมีขนาดใหญ่ หรือมีการเจริญเติบโตที่ดีหรือไม่
2) การหมุนเวียน - ปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัลมีจำกัดหรือไม่
3) การแข่งขัน – มีคู่แข่งสำคัญที่มีลักษณะคล้ายกัน
4) จุดเด่น – ทีมงานสามารถบรรยายจุดเด่นของธุรกิจได้หรือไม่ (ด้วยคุณลักษณะต่างๆ เช่น IP, Network Effect, แบรนด์)
5) สภาพคล่อง – สินทรัพย์นั้นมีสภาพคล่องมากน้อยแค่ไหน
6) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ – สินทรัพย์นั้นถูกประกาศแจกจ่ายมากกว่า 1 ประเทศหรือไม่

 

หมวดที่ 5: แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐศาสตร์
1) บล็อกเชน – โครงการได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนหรือไม่ (เช่น การลดบทบาทของบุคคลที่สาม มีการใช้ประโยชน์จากการไม่สามารถแก้ไขได้ มีการ Automate ผ่านระบบสัญญาอัจฉริยะ smart contract เป็นต้น)
2) การใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดิจิทัล – Ecosystem ได้รับประโยชน์จากการมีสินทรัพย์ดังกล่าว
3) แรงจูงใจ – การเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลมีแรงจูงใจให้เจริญเติบโตหรือ network effect หรือไม่
4) เศรษฐกิจของสินทรัพย์ดิจิทัล –แรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจให้เติบโตเกินกว่าขอบเขตของ Exchange
5) อัตราการเฟ้อ - มีโปรแกรมจัดการอัตราการเฟ้อของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่
6) ความเท่าเทียม –การแจกจ่ายมีความเป็นธรรม

 

หมวดที่ 6: โมเมนตัม
1) สื่อ – มีการพูดถึงที่เป็นประโยชน์บนสื่อต่างๆ
2) แผนการดำเนินการ – มีแผนการดำเนินการที่ท้าทายและเป็นไปได้
3) ความร่วมมือ – คู่ค้าหรือพาร์ทเนอร์มีการทำงานกับสินทรัพย์ดิจิทัลนี้อย่างไร
4) ความคืบหน้า – มีตัวอย่างที่ถูกทดสอบแล้ว และมีผลตอบรับเชิงบวกจากผู้ทดลองหรือไม่
5) ลูกค้า – มีฐานลูกค้าใหญ่เพียงใด

 

หมวดที่ 7: การเงิน (เฉพาะแค่โทเคน)
1) การประเมินมูลค่า – มีการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผล
2) ภาระหนี้สิน – มีหนี้สินที่ติดค้างหรือไม่
3) สภาพคล่อง – มีเงินทุนพอที่จะครอบคลุมการดำเนินโครงการ แต่ไม่สูงจนเกินไป
4) การแจกจ่ายสินทรัพย์ดิจิทัล – มีการแจกจ่ายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างสมเหตุสมผล (เช่น ไม่มีธนาคารกลางที่กักตุนไว้)
5) การลดราคาเสนอ – การลดราคามีความสมเหตุสมผลต่อความเสี่ยงของการระดมทุนรอบนี้และรอบก่อนหน้า
6) การนำขึ้นศูนย์ซื้อขาย - มีการเตรียมนำขึ้นศูนย์ซื้อขายอื่นๆด้วยหรือไม่

 

หมายเหตุ: กฎการลิสต์สินทรัพย์ดิจิทัลนั้นไม่ได้เป็นที่สิ้นสุด และอาจมีการปรับปรุงตลอดเวลาเพื่อสะท้อนการพัฒนาทางเทคโนโลยี หลังจากได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน กลต.

เกณฑ์การถอดสินทรัพย์ดิจิทัลออก

การถอดถอนสินทรัพย์ดิจิทัลจะถูกตัดสินใจโดยคณะกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากเกณฑ์ต่อไปนี้

จะมีการถอดสินทรัพย์ดิจิทัลหากหนึ่งในเหตุการณ์ใดต่อไปนี้เกิดขึ้น

 • เกิดการกระทำผิดโดยบริษัท เช่น นำเงินระดมทุนไปใช้ไม่ถูกต้อง มีการยักยอกเงินทุน ผู้บริหารทีมกระทำความผิดทสงอาญา
 • มีลักษณะที่อาจเข้าข่ายที่มีสภาวะการซื้อขายผิดปกติ เช่น การปั่นตลลาด
 • โครงการมีการดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากที่แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนเป็นระยะเวลามากกว่าหนึ่งปี
 • มีมูลค่าการแลกเปลี่ยนซื้อขายน้อยกว่า 300,000 เหรียณสหรัฐในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
 • มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในซอร์สโค้ด (source code) หรือการแจกจ่ายสินทรัพย์ดิจิทัลเช่น มีการเพิ่มจำนวนอย่างกระทันหัน

หมายเหตุ: เกณฑ์การถอดสินทรัพย์ดิจิทัลอาจจะถูกปรับปรุงเพิ่มเติมได้เพื่อปรับให้เข้ารับกับเทคโนโลยีหรือสภาพตลาดหลังจากที่ได้รับอนุญาตจาก กลต

 

กระบวนการการถอดสินทรัพย์ดิจิทัล

1. Zipmex จะแจ้งลูกค้าผ่านเว็บไซต์และอีเมลภายใน 7 วัน ก่อนการถอดสินทรัพย์ดิจิทัล
2. จะอนุญาตให้ลูกค้าถอนสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวออกจากแพลตฟอร์มได้ 30 วันหลังจากการถอดสินทรัพย์ดิจิทัล

3. หลังจาก 30 วันแล้ว ลูกค้าจะต้องติดต่อ support@zipmex.com เพื่อทำการถอน

Listing Rules

MODEL — The Business Model:

BUSINESS: Do they have an existing business?

CONCEPT: Is the proof of concept coherent and understandable?

REAL NEED: Does it address a real problem or need?

VALUE PROPOSITION: Is there a clear value proposition for all groups to participate?

VISION: Is there a vision beyond the immediate concept that matches broader trends?

FEASIBILITY: How feasible is the concept? The roadmap?

WHITEPAPER: Does the whitepaper justify the use case for a decentralized network and outlines project goals from a business and technology perspective?

 

MECHANICS — The Technology:

FEASIBILITY: Is the use of blockchain/the token truly a necessary component of the project?

MVP: Has it been tested? How developed is the source code?

PROTOTYPE: Is there is a working alpha or beta product on a testnet or mainnet?

EQUALITY: Is the technology accessible to use by anyone with a smartphone or access to the internet?

DECENTRALIZED: Is it already truly decentralized?

DECENTRALIZED: Is there at least a roadmap in place to get there?

INNOVATION: How innovative is the product / does it contribute to the blockchain ecosystem?

SECURITY: How active is the team in improving the code?

 

MANAGEMENT — The Team:

FOUNDERS: Are the founders able to articulate vision, strategy, use cases or drive developmental progress?

FOUNDERS: Do the founders possess the relevant experience?

FOUNDERS: How diverse are the founders?

ADVISORS: Do they have reputable advisors with relevant experience?

VESTING: Does the team have sufficiently sized stake and vesting implemented for balanced incentives?

CONNECTED: Are the founders well-connected in the ecosystem?

CONNECTED: Are there any related parties to the founders and management?

SKILLS: Do founders and advisors cover all areas relevant to the project (business, tech, marketing, industry knowhow)?

 

MARKET — The Addressable Market:

MARKET POTENTIAL: Is there a large market and/or significant growth potential?

CIRCULATION: Is the supply capped?

COMPETITION: Are they outstanding in their field compared to their competitors (if any)?

DEFENSIBILITY: Can the team defend their business against others (through IP, network effects, brand)?

LIQUIDITY: How liquid is the asset?

GEOGRAPHY: How geographically distributed is the asset?

 

MOTIVATION — The Economics:

BLOCKCHAIN: Does the project benefit from using blockchain technology (e.g. eliminating need for a trusted 3rd party, leveraging impermutability, automation through smart contracts)?

TOKEN UTILITY: Does the ecosystem get added and/or inherent value from having the asset?

TOKEN INCENTIVES: Do the token economics create growth incentives and network effects?

TOKEN ECONOMY: How are the incentives to grow beyond the limits of a medium of exchange?

INFLATION: Is there is an algorithmically programmed inflation rate?

EQUALITY: Is the distribution of tokens fair?

 

MOMENTUM — The Traction:

MEDIA: Is there positive interest on (social) media?

ROADMAP: Do they have an ambitious yet realistic roadmap?

PARTNERSHIPS: How are the high-profile partners working with them?

PROGRESS: Has an alpha or beta already launched with positive reactions from the users?

CUSTOMERS: How large is the existing customer base?

 

MONEY — The Financials: (Token only)

VALUATION: How reasonable and feasible is the financial valuation?

LIABILITIES: Are there any outstanding debts?

RUNWAY: Will the funding be sufficient but not too high for the scope of the project?

SUPPLY SOLD: Does the team distribute a reasonable amount of tokens (i.e. no central banking)?

DISCOUNTS: Are discounts reasonable in relation to risk profile of this and previous funding rounds?

EXCHANGES: Are there already exchange listings in preparation?

 

NOTE: The listing rules are non-exhaustive and will constantly be updated to reflect the technology and the industry, after approval from the SEC

 

 

DELISTING RULES

 

Delisting shall be decided by the Executive Committee.

Delisting will occur with the following general criteria.

 

If the following circumstances are triggered, automatic delisting occurs:

 1. Any wrongdoings by the company? (e.g. Misuse of funds, misappropriation of funds, criminal proceedings against the management, etc.)
 2. Any signs of constant and serious market manipulation on the token
 3. If project has deviated from the roadmap provided in whitepaper for more than a year.
 4. Volume for token is less than USD 300,000 within a rolling 30-day period
 5. Any significant changes to the source code/token allocation of the project (e.g. sudden increase in supply)

NOTE: The delisting rules are non-exhaustive and will constantly be updated to reflect the technology and the industry after approval from the SEC.

 

Delisting Process:

 1. Zipmex will notify all customers via announcement on the company website and e-mail 7 (seven) days before the project is delisted.
 2. Zipmex will allow customers with withdraw from the platform for 30 days after delisting
 3. After 30 days from delisting, customers will have to contact support@zipmex.com to withdraw.